Leren over natuur: groep 4 bijen

Dat bijen belangrijk zijn is iets wat veel mensen weten. Maar waarom en hoe belangrijk dan wel leren de kinderen als ze op bezoek gaan in het Iemkershuus van de Imkersvereniging Ooststellingwerf. Een imker is als een boer. Hoe een imker bijen houdt en wat hij daarvoor nodig heeft leren de kinderen spelenderwijs tijdens hun ontdekkingstocht in en rondom het Iemkershuus. Honingbijen krijgen hulp van de mens en zijn tegelijkertijd zelf speciale helpers bij bestuiving van landbouwgewassen. 

Daarnaast is er natuurlijk de wilde bij, die ook een belangrijke rol speelt in de bestuiving van planten. De wilde bij is er in vele soorten en maten. De planten waar deze bijen hun stuifmeel halen zijn ook heel verschillend. Als we goed willen zorgen voor de bijen is het heel erg belangrijk dat ook deze verscheidenheid aan planten blijft bestaan. Uiteindelijk zijn niet alleen planten en bijen van elkaar afhankelijk, maar ook mensen hebben planten en bijen nodig om te kunnen overleven.

Lesmateriaal

Kunstlessen

Berichten