Inleiding

De naam ‘Wortels & Vleugels’ geeft het spanningsveld tussen behoud en ontwikkeling, wat de kern is van duurzaamheidsvraagstukken, perfect weer. Letterlijk refereren wortels en vleugels naar het planten- en het dierenrijk, de bodem en de lucht, dus naar de natuur als context en universum. Tot slot spreekt de schijnbare tegenstelling tussen ‘verbonden’ en ‘vrij’ zijn, als een krachtig emotioneel vertrekpunt voor verbeelding.’ Pina Dekker, beleidsmedewerker gemeente Ooststellingwerf

‘Wortels & Vleugels’ is een programma waarbij het om beide gaat: het kinderen vertrouwd maken met duurzaamheidsvraagstukken maar tegelijk ruimte maken voor verbeelding.

Het programma is, naast kennisoverdracht, gericht op bewustwording van kinderen in het primair onderwijs: het gevoel medeverantwoordelijk te zijn voor de aarde, te beginnen bij en gebaseerd op de directe omgeving. Deze bewustwording zal uiteindelijk leiden tot verantwoordelijk gedrag en is daarmee ook onderdeel van burgerschapsvorming. Door kennisoverdracht en bewustwording te combineren met creatieve verbeeldingskracht wint het programma aan effectiviteit en betekenis.

Scholen bevinden zich in een dynamische wereld waarbij nieuwe ontwikkelingen, ook op gebied van duurzaamheid, niet altijd makkelijk in het onderwijs zijn op te nemen. Het programma ‘Wortels & Vleugels’ biedt o.a. het bedrijfsleven de mogelijkheid om hun educatieve aanbod over duurzaamheid in te passen in het lesprogramma van lokale scholen. Zo maakt Wortels & Vleugels een dynamische verbinding met de veranderende samenleving mogelijk. Bovendien sluit het programma aan bij het al aanwezige aanbod (Veerkieker en Kunst & COO) zodat een wederzijdse versterking plaatsvindt van cultuureducatie en duurzaamheidseducatie. 

De opbouw van het programma “Wortels & Vleugels” is gebaseerd op de (gelijknamige) ontwikkelingslijn die is gebruikt bij De Veerkieker (erfgoededucatie voor het basisonderwijs in de Stellingwerven  https://deveerkieker.nl). Bij “Wortels & Vleugels” is deze vertaald naar de indeling: van natuuronderwijs, via biodiversiteit naar bewustzijn van duurzaamheid.

Opbouw programma “Wortels & Vleugels”

  • Ervaren van natuur (groep 1-4)
  • Kennismaken met biodiversiteit (groep 5-6)
  • Bewustzijn duurzaamheid 
    • Afvalproblematiek (groep 7)
    • Klimaat en duurzame energie (groep 8)

Het programma is van 2020 tot en met 2022 gefaseerd ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Kunst & COO. ‘Wortels & Vleugels’ wordt financieel ondersteund door de gemeente Ooststellingwerf en beide schoolbesturen Comprix en Tjongerwerven.