Contact

Het programma “Wortels & Vleugels” richt zich op een structurele aanpak van duurzaamheidseducatie voor de periode vanaf 2020. In eerste instantie voor de basisscholen die aangesloten zijn bij het Centrum voor Natuuronderwijs Ooststellingwerf. Dit zijn alle 15 scholen in Ooststellingwerf en 2 in Weststellingwerf. Vanuit beide schoolbesturen Comprix en Tjongerwerven zullen gesprekken worden gevoerd met de gemeenten Weststellingwerf en Opsterland om te onderzoeken of er belangstelling is om het programma ook daar uit te gaan voeren. 

Naast het primair onderwijs zal ook het voortgezet onderwijs betrokken worden bij het nieuwe programma voor duurzaamheidseducatie. Het streven is om het aanbod in het voortgezet onderwijs op een betekenisvolle manier te verbinden met het programma “Wortels & Vleugels” zodat er een doorlopende lijn ontstaat op het gebied van duurzaamheidseducatie. 

Het programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Kunst & COO. Marjolein Spitteler is bij Kunst & COO de contactpersoon voor dit programma (mailen via marjoleinspitteler@kunstencoo.nl).