Leren over biodiversiteit: groep 5 Planten en insecten

Elke plant en elk dier heeft een eigen taak in de natuur. Ze hebben elkaar nodig en werken samen. Ze vormen speciale teams. Planten en insecten bijvoorbeeld kunnen niet zonder elkaar. 

Op de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop kunnen ze daar heel veel over vertellen. Hier verkopen ze zaden van wilde planten. In het voorjaar is het op de bloemenweide een explosie van kleuren en geuren. De kinderen kunnen hier de natuur ervaren met al hun zintuigen: ruiken, voelen, zien, horen… Wat nemen ze waar als ze op hun hurken gaan zitten tussen de bloemen? Maar ze leren ook over hoe alles met elkaar samenhangt in de natuur. Waarom zijn de Pinksterbloem en het Oranjetipje zo belangrijk voor elkaar? En wat doet de penwortel van Paardenbloem en Ridderzuring met de bodem?

Misschien wel de belangrijkste vraag van allemaal: waarom is het zo belangrijk om de wereld in bloei te zetten…?

Kunstlessen

Leskist Biodiversiteit

Berichten