Leren over natuur: groep 3 vogels en hun zang

Overal om ons heen zijn vogels, ook al moet je soms goed kijken en luisteren om ze te vinden. Door allerlei speelse opdrachten uit te voeren leren de kinderen niet alleen om goed waar te nemen, maar ook om zich te verplaatsen in een vogel. Met welk lied zouden zij zelf laten weten dat ze honger hebben, een andere vogel roepen of indruk op ‘m maken? De naam van een vogel geeft aanleiding om bijvoorbeeld na te denken over de plek waar deze vogel te vinden is of hoe de vogel er uit ziet. Op deze manier komen spel, waarneming, muziek en taal bij elkaar waarbij vogels steeds centraal staan.

Lesmateriaal

Kunstlessen

Berichten