Leren over duurzaamheid: groep 8 klimaat en energie

De mens stoot veel broeikasgassen uit en draagt (volgens 97 % van de wetenschappers) daardoor bij aan klimaatverandering. Bovendien raken de ‘klassieke’ fossiele brandstofbronnen (zoals olie en gas) uiteindelijk op: we zullen onze huidige manier van energieverbruik drastisch moeten veranderen. Een van de mogelijke antwoorden op dit grote vraagstuk is het gebruik van waterstofgas als energiebron. Hoe dit in zijn werk gaat leren de kinderen tijdens hun bezoek aan het Biosintrum waar een experimentele waterstofinstallatie vlak naast een gigantisch zonnepark staat. Op een speelse en creatieve manier maken ze kennis met de mogelijkheden van waterstof als opslag van elektriciteit!

Lesmateriaal

Kunstlessen

Berichten