Lesmateriaal groep 8

In het Biosintrum worden de kinderen ontvangen door docent Damian Wierenga. Hij vertelt over dit bijzondere gebouw dat uit meer dan 80% uit biobased materialen bestaat. Daarmee is het één van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa.

Vlak naast het Biosintrum staat een enorm zonnepark dat een grote hoeveelheid energie opwekt. Een probleem is alleen dat het in de zomer meer elektriciteit opwekt dan kan worden verwerkt. En in de winter is er weinig zon, dus ook weinig elektriciteit. Om een oplossing te vinden voor dit probleem is er een experimentele waterstofinstallatie neergezet die een deel van de elektriciteit kan omzetten in het gas waterstof. Dit gas kan als schone (want zonder uitstoot van CO2) brandstof worden gebruikt, maar kan ook als een soort accu worden ingezet… Dit is een best ingewikkeld proces. Maar Damian voert de kinderen mee in het verhaal over waterstof en laat ze de vorming van waterstof uit water en elektriciteit naspelen waardoor het proces voor hen voelbaar wordt.

Voordat de kinderen de waterstofinstallatie bezoeken laat Damian hen een maquette zien waar het proces op schaal kan worden gevolgd: er wordt water toegevoegd waarna twee gassen, waterstof en zuurstof, eruit komen!

Hier te downloaden: De manier waarop Damian de kinderen meevoert in het verhaal over waterstof is te zien in deze presentatie.