Groep 5 Kunstlessen over zaden, planten en insecten

Deze lessen kunnen via Kunst & COO worden aangevraagd.

Beeldende lessen

Vanuit Kunst & COO is er een prachtige lessenreeks ontwikkeld waarin zaden, datgene waar de Cruydt-Hoeck in is gespecialiseerd, de hoofdrol spelen. Zaden en hun verspreiding zijn als uitgangspunt genomen. Er wordt verzameld, onderzocht en de uitkomsten worden vertaald in een driedimensionale verbeelding.

Het lesplan van Alie Popkema is hier te lezen.