Groep 8 Kunstlessen over klimaat en energie

Deze lessen kunnen via Kunst & COO worden aangevraagd.

Beeldende lessen

Er is een inspirerende lessenreeks ontwikkeld vanuit Kunst & COO over het thema ‘energie’. Deze bestaat uit een serie van kunstlessen over landschap, energie, vorm, compositie, symbolen en hoe alles met alles samenhangt. Via het bewust ervaren van het landschap en samen nadenken over het ontstaan van dit landschap wordt verdieping gezocht in het maken van een compositie van vormen en het ontwerpen van betekenisvolle symbolen voor energie. Uiteindelijk doel is landschapskunstwerken te maken op basis van deze symbolen.

Het lesplan van Birgit Speulman is hier te lezen.