Groep 1 Kunstlessen over sporen in de natuur

Deze lessen kunnen via Kunst & COO worden aangevraagd.

Beeldende lessen

Nadat de kinderen in het bos van alles hebben geleerd over sporen in de natuur kunnen ze op school hier verder mee aan de slag door de beeldende lessenreeks ‘IK SPOOR’. Tijdens dit kunstzinnige onderzoek gaan de kinderen zelf sporen maken. Daarnaast betekent ‘IK SPOOR’ dat je ertoe doet als kind, dat je sporen gezien mogen worden!

Het lesplan van Wanda Ario Soeriowardojo is hier te lezen.

Muzieklessen

Ook de geluiden in het bos zijn een soort sporen… De muzieksporen brengen de kinderen in beweging. In deze muzieklessen leren de kinderen muziek te maken op allerlei manieren maar vooral door goed te luisteren! De handpop ‘Haas’ is overal bij en praat met de kinderen over wat ze leren…

Hier is het lesplan van Ellis Nijdam te lezen.